x570-plus wi-fi

  1. F

    已售出 [全省售] ASUS TUF GAMING X570-PLUS WI-FI

    1.品名: TUF GAMING X570-PLUS WI-FI 2.數量:一片,有完整外盒、僅使用 SATA 排線與測試 WIFI , 其餘配件未拆 3.品相及保固:9成以上新,僅上機測試,無長時間使用,今年 6月購自 p購物(無登錄5年保) 4.售價:4800(面交) 4700(宅配) 5.地點:花蓮(面交) 全省(宅配) 6.交易方式:可宅配,可面交 感恩各位