rx 6600 xt mech 2x

  1. soothepain

    顯示卡 MSI 發布 RX 6600 XT GAMING X、MHCH 2X

    MSI 今天也在第一時間發布了 Radeon RX 6600 XT 顯卡,與 RX 6700 XT 系列相同,將推出 RX 6600 XT GAMING X、RX 6600 XT GAMING、RX 6600 XT MECH 2X OC、RX 6600 XT MECH 2X。 RX 6600 XT GAMING X 與 GAMING 版外觀內部應該都是相同,主要差在 X 版有較高時脈,散熱器也與 RX 6700 XT 相似,採用 TWIN FROZR 8 散熱器系統,有 TORX FAN 4.0...