smollin

簽名檔

---------------------------------------------------

me-ok1.jpg
coco.jpg


D020.gif
D029.gif
yoona.gif
D032.gif
35_7235_c9b0eec13df3c1f.jpg


-------- smollin by 2005 夏 --------
http://www.wretch.cc/blog/smollin
http://www.im.tv/myvlog/smollin

獎盃

 1. 10

  完全停不下來!

  你已發表 100 篇文章。希望你不是一天之內就達成這個目標!
 2. 5

  經常回來看看

  已發表 30 篇文章。你一定很喜歡這裡!
 3. 1

  第一則訊息

  在站上任何地方發表文章就能得到。