rx560

  1. opengltw

    [已售出] MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC

    1.品名 : MSI Radeon RX 560 AERO ITX 4G OC 2.數量 : 1張 3.品相及保固 : 如照片,完整盒裝。 原廠保固至2021-06 4.售價 : $1400 面交。 +運費 $1500 (需先匯款,不另開賣場) 5.地點 : 大台北捷運站面交。其它寄送 6.交易方式:面交 或 寄送 https://tw.msi.com/Graphics-card/Radeon-RX-560-AERO-ITX-4G-OC/Overview