intel 9900k

  1. coolaler

    甚麼是當今「地表最強 GAMING組合」當 Intel Core i9-9900K@5GHz + ASUS ROG RTX 2080 TI之「強強配」為您呈現「地表最佳 GAMING效能」

    Written by Robinson Lo ( Lo Fangbing) 甚麼是當今「地表最強 GAMING組合」當 Intel Core i9-9900K@5GHz + ASUS ROG RTX 2080 TI之「強強配」為您呈現「地表最佳 GAMING效能」 前言: 在當今的「GAMING平台」要發揮終極的效能,一顆高頻率的處理器及一張頂級的顯示卡是絕對必要的,而能在「GAMING平台」上常態 5GHz的 Intel Core i9-9900K,無疑是地表最強的 GAMING處理器,而在當今的顯示卡中,ASUS的 ROG STRIX RTX 2080 TI GAMING OC...