gtx 560 ti 448 cores

  1. soothepain

    顯示卡 MSI 推出 N560GTX-448 搭載Twin Frorzr III

    MSI官方在今日(29)正式發表了新版的 GTX 560 Ti 448 Cores 顯卡。其實有不少傳言新版的GTX 560 Ti並不會在台灣販售,似乎是歐美限定,不過MSI倒是也發佈了台灣的新聞稿正式發表N560GTX-448 Twin Frorzr III Power Edition/OC與N560GTX-448 Twin Frorzr III Power Edition這兩張顯示卡,那是不是意味著台灣也會有?老實說我也不清楚... MSI 新版的 GTX 560 Ti...