3570k

  1. castor122

    [已售出] Intel i5-3570K

    1.品名:Intel i5-3570K 2.數量:一顆,盒裝配件完整(未使用的原廠風扇) 3.品相及保固:品相良好,已過保 4.售價:3500(7-11店到店) 5.交易方式:7-11店到店