1200

  1. S

    [已售出] AMD Ryzen R3 1200 CPU(可含MB買)

    1.品名 :R3 1200 4C4T 裸U 2.數量 :1顆 3.品相及保固 : 無保固,個人保七天。 另可含華碩A320M-K主機板(完整盒裝4年保固至2022/9)一起購買($3200) 4.售價 :1200 5.地點 :新竹市 6.交易方式:面交$1200、郵寄$1260、宅配$1300