scsi

  1. accoduies

    [台北售]Hitachi Ultrastar 15K600 HVS156030VLS600 SAS 300GB 一萬五千轉*4

    1.品名 : Hitachi Ultrastar 15K600 HVS156030VLS600 2.數量 : 4顆 3.品相及保固 :2011年8月購買,保固三年,無盒 4.售價 :每顆5000,多顆購買可議 5.地點 :台北捷運沿線 6.交易方式:可宅配,可面交,外島宅配請自付運費