rtx 2080ti

  1. twjoey

    [已售出]華碩 ROG STRIX RTX2080TI A11G GAMING

    1. 品名:華碩 ROG STRIX RTX2080TI A11G GAMING 2. 數量 : 1 3. 品相及保固 : 盒裝、配件齊全,保固還有三年多 4. 購買日期:2018/11/20 4. 售價:$37000(不含運費) 5. 地點 : 全省(宅配) 6. 交易方式 : 寄送, 面交 7. 售出原因: 多一張, 想賣掉 RTX 2080TI A11G