gtx 1060

  1. T

    [台中徵] ASUS 華碩 STRIX-GTX1060-DC2O6G

    1.物品名稱:徵 ASUS 華碩 Asus STRIX-GTX1060-DC2O6G 2.物品數量:一張 3.使用狀況:盒裝完整有原廠保固,只徵這張長度21.8cm,其它不要, 4.徵求價格:7500元 未註冊 7000元 已註冊 5.徵求地點:台中火車站 6.交易方式:面交,可寄送
  2. T

    [台中徵] 華碩 ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6G-GAMING

    1.物品名稱:徵 ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6G-GAMING 2.物品數量:一張 3.使用狀況:盒裝完整有原廠保固 未註冊佳 4.徵求價格:8000(未註冊)7000(已註冊) 5.徵求地點:台中火車站 6.交易方式:郵寄、店到店、面交皆可 http://imgur.com/a/0nYvo