A
Featured content
0
互動分數
0

已加入
最後出現

個人動態 最新動態 發文 Featured content 關於


 • 抱歉我是看PM信箱的 HUNCK
  順位一他說 要買顯卡
  如果有的話 要順便全包
  可是我顯卡找不到 剩CPU 跟 主板
  也不確定他要不要 讓他想一下
  還是尊重他一下 我請他中午前決定 不OK就您遞補上 感謝你

  還有您的悄悄話 可能要清一下 滿了寄不過去XD
  Hãy tới công ty Thiết kế catalogue chuyên nghiệp để được tư vấn miễn phí Dịch vụ thiết kế logo và nhiều idhcj vụ khác
  016315360


  [IMG] http://74.52.2.146/0808/cbimg

  [IMG] http://74.52.2.146/audio/taizhi.wav

  [IMG]

  [IMG]

  [IMG]
 • 載入中……
 • 載入中……
 • 載入中……
 • 載入中……